Per a escoles

Music Together per a la teva escola

En Music Together creiem que cantar en el to i moure al ritme és un habilitat bàsica en la vida com caminar i parlar. També creiem que l'aprenentatge musical ajuda a altres aprenentatges bàsics. La nostra proposta va més enllà que per portar un ambient musical ric per a tota la comunitat escolar; pares, escola i nens.

A part de donar recursos als mestres, involucram als pares i donem als nins el que realment necessiten per poder créixer musicalment.
El nostre programa d'estudis es pot integrar en qualsevol entorn escolar, des de centres d'estimulació fins a escoles públiques, concertades o privades, fins i tot escoles municipals de música.

El nostre enfocament per a l'educació musical crea un entorn basat en el joc, apropiat per al desenvolupament del nin i sobretot, musicalment ric. Music Together desenvolupa:

• La capacitat dels nens per aconseguir la competència musical bàsica.
• Fomenta i ajuda al desenvolupament integral de l'infant
• Potència el triangle escola - família - infant, creant una comunitat activa
• Potència les relacions pare-fill
• El desenvolupament professional dels mestres

El nostre pla d'estudis dins de l'escola

El nostre pla d'estudis ajuda a les escoles a integrar la música en el vostre currículum per facilitar el seu aprenentatge i ensenyament. A part involucra les famílies en el desenvolupament dels seus fills.


LLEGIR MÉS

Beneficis per els ninsMusic Together ajuda als nins a adquirir la competència musical bàsica "parlar musicalment", i aquesta fomenta en desenvolupament integral del nin.

LLEGIR MÉS

Participació de la família La participació dels pares és un component integral del programa Music Together. Cada nen porta a casa les col·leccions quadrimestrals amb les que treballem que inclouen 2 CD i un llibre de cançons amb les partitures, lletres i il·lustracions perquè la família gaudeixi de les cançons a casa fomentant la participació en la comunitat escolar.


LLEGIR MÉS

 

Duim la música al teu comunitat educativa


El nostre programa musical es complementa amb una àmplia varietat de filosofies de l'educació de la primera infància. A punt per començar?


LLEGIR MÉS