Sobre nosaltres

El plaer de fer música amb la família
En Music Together comprenem la importància de la música en la primera infància des del naixement, de fet, la majoria de les persones neixen amb aptitud musical suficient per tocar en una orquestra simfònica quan són adults. Però primer hem d'aprendre a "parlar en música" utilitzant l'instrument musical que tots tenim, el nostre cos, desenvolupant aquesta capacitat musical que tenim des de petits. Els sons que feim, els nostres moviments, els nostres ritmes, són els components bàsics de la música i de l’ aprenentatge en la primera infància.
 La música és més que instruments i veus, és més que ritme i moviment, la música és una força poderosa que pot inspirar, crear comunitat i construir llaços familiars.


Un programa musical reconegut internacionalment

Music Together és un programa de música internacionalment reconegut pels nins des del naixement fins als 12 anys d'edat. Els pares, els professionals de la primera infància, tothom està implicat en el procés educatiu perquè som els seus models. Es va oferir per primera vegada al públic en 1987 i sempre hem estat pioners en el camp de la música en la primera infància, amb programes d'alta qualitat i innovadors en educació musical.
Tenim una certesa absoluta que els nins petits aprenen millor gràcies als potents models de conducta dels pares, mestres o cuidadors, en el nostre cas quan estan fent música activament amb els seus fills. El nostre programa reuneix les famílies proporcionant un ric ambient musical a l'aula.
Avui en dia els nins experimenten la música passivament a través de dispositius mòbils, CD i TV, però la música és una habilitat vital bàsica, igual que caminar o parlar, que s'ha d'activar. El fet passiu d'escoltar música de diferents gèneres i estils és molt important però no és suficient per adquirir la competència musical bàsica, ens falta la part activa. L'adquisició completa es produeix en un ambient de contacte físic amb la música, amb els instruments, fent immersions musicals i sobretot en un ambient de modelatge familiar. Nurtura musical.

 

Ens pots trobar a qualsevol d' aquests llocs al class locator